TONYA-KUMYATAK Vadisi Süt Günü Foto MARATONU 6-7-8 KASIM 2015

TONYA-KUMYATAK VADİSİ SÜT GÜNÜ FOTO MARATONU

Konu: KUMYATAĞI Vadisi’ndeki yöresel yaşam, doğal güzellikler ve mimari kültürel değerler Kumyatak Vadisi Süt Günü Foto Maratonu’nun konusudur.

Amaç: Trabzon’un Tonya ilçesinin KUMYATAK vadisinde yer alan İskenderli, Turalı, Kozluca, Yakçukur ve Sayraç mahallelerinin ve süt günü etkinliğinin tanıtımı amaçlanmaktadır. KUMYATAĞI Vadisi’nin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini fotoğraf sanatının gereklerini gözeterek belgelenmesi, KUMYATAĞI Vadisi’nin tanıtımına katkıda bulunulması ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Foto Maraton, “Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği” adına, yine “Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği” ve “Trabzon FOTOGRAFEVİ” organizatörlüğüyle yapılmaktadır.

Yarışma Bölümleri:

Yarışma, “Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf” olarak tek bölümlüdür.

Koşullar:

 1. Foto Maraton, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm yurt içi ve dışından fotoğrafçılara açıktır.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcı kayıt esnasında nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile kimliğini ibraz etmek zorundadır.
 4. Etkinlik, 6-7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında 3 gün sürecektir.
 5. Her katılımcı, yarışmaya foto maratonda çektiği en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 6. Foto Maraton’a katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 7. Fotoğraflar düzenleme kuruluna sayısal ortamda teslim edilecektir. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde, organizasyon komitesi orijinal çekimi (RAW Formatta) isteyebilecektir. Katılımcıların çekimlerini RAW + High JPEG yapmaları önerilir. Çekimler JPEG formatında 72-300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir.
 8. Fotoğrafların üzerinde tarih, isim gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak; kenarlarında boşluk olmayacaktır.
 9. Katılımlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.
 10. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir.
 11. Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği ve Trabzon FOTOGRAFEVİ arşivlerinde saklanacaktır. Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği ve Trabzon FOTOGRAFEVİ bu fotoğrafların sahiplerinin ismini belirtmek kaydı ile tanıtım amaçlı olarak fotoğrafçıya herhangi bir telif ücreti ödemeden kullanabilecektir.
 12. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış; kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı gibi basit müdahaleler yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Seçici kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilir.
 13. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, Foto Maraton’da kendisi tarafından çekilmiş olduğunu; gerekli izinlerin alındığını; basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul eder. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 14. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 15. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 16. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 17. Ödül, mansiyon alan ve sergilemeye değer bulunan eserler Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği ve/veya Trabzon FOTOGRAFEVİ bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğraf sanatçısının ismi açık olarak belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği ve/veya Trabzon FOTOGRAFEVİ ile birlikte fotoğrafçıya ait olacaktır. Eser sahipleri bu durumda ilave bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 18. Foto maratona teslim edilen fotoğrafların her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği ve/veya Trabzon FOTOGRAFEVİ hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 19. Yarışmada ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 20. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.
 21. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
 22. Foto maratona kayıt yaptıran her katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi:

 1. Kayıt sırasındaki sıra numarası rumuz olarak kabul edilecektir.
 2. Teslim edilecek fotoğrafların adları bu rumuz ile markalanacaktır.
 3. Birden fazla fotoğrafla yapılan başvurularda, fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir.

Rumuz 117 ise (117-1-fotoğraf adı) gibi.

 1. Katılımcılar, kayıtlarını 06 Kasım 2015 saat 09.00-16.00 ve/veya 07 Kasım 2015 saat 09.00-12.00 saatleri arasında yaptırabilirler. Fotoğraflar, en son 08 Kasım 2015 saat 12.00’ye kadar Foto Maraton görevlisine teslim edilmelidir. Kayıt ve teslim tarih ve saatine uymayanların kayıt işlemi yapılmayacak, fotoğrafları teslim alınmayacaktır

Etkinlikler

Konaklama, Ulaşım ve İaşe:

Konaklama, ulaşım ve iaşe, katılımcıların kendi imkânları ile yapılacaktır.

Foto Maraton Kayıt Merkezi olan İskenderli’ye ulaşım için faydalanılabilecek toplu taşıma durakları:

Trabzon – Moloz’daki TONYA otobüsleri saat başı toplu taşımacılık yapmaktadır (Transfer yapmadan toplu taşıma araçlarıyla Foto maraton katılımcılarına özel İSKENDERLİ’ye kadar ulaşım sağlanabilecektir).

Beşikdüzü Merkezde TONYA otobüsleri saat başı toplu taşımacılık yapmaktadır (Transfer yapmadan toplu taşıma araçlarıyla Foto Maraton katılımcılarına özel İSKENDERLİ’ye kadar ulaşım sağlanabilecektir).

Tonya Merkezde İSKENDERLİ otobüsleri saat başı toplu taşımacılık yapmaktadır.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Tarihi : 06 Kasım 2015 saat 09.00-16.00 ve/veya 07 Kasım 2015 saat 09.00-12.00

En Son Fotoğraf Teslimi : 08 Kasım 2015 saat 12.00

Seçici Kurul Toplanma Tarihi     : 08 Kasım 2015 saat 14.00

Sonuçların Açıklanması             : 08 Kasım 2015 saat 17.00’den sonra KOKTEYL ve ÖDÜL Töreni

Ödüller:

Birincilik                                    : 2000.-TL + Plaket

İkincilik                                     : 1500.-TL + Plaket

Üçüncülük                                : 1000.-TL + Plaket

Mansiyon (1 adet)                     :   500.-TL + Plaket

Sergileme (en fazla 30 adet)       :   50.-TL

Seçici Kurul

Tahir ÖZGÜR              – EFIAP

Dr. Süleyman ÇAM       – EFIAP

Emre İKİZLER             – Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi

Şenol ERDENER          – Trabzon FOTOGRAFEVİ

Mustafa AYDIN           – Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

DÜZENLEME KURULU:

Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişim Derneği ve Trabzon FOTOGRAFEVİ

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Muhittin İNCE (Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği)

Tel: 0532 230 63 32

Tarık Hakan TOPAL (Trabzon FOTOGRAFEVi)

Tel: 0506 349 83 20

TFSF Temsilcisinin ve yardımcı olacak personelin kayıt işlemi ve fotoğrafları teslim alacağı Kurum: Kumyatak Toplumsal Bilinçlenme ve Gelişme Derneği ve Trabzon FOTOGRAFEVİ

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/082 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*